ZAPEWNIAMY:

pobyty stałe i czasowe długo i krótko-terminowe,
specjalistyczną opiekę medyczną, pielęgnacyjną i rehabilitacyjną, turnusy rehabilitacyjno - wypoczynkowe, z pełną bazą noclegową, wyżywieniem i atrakcyjnym spędzaniem wolnego czasu.

Całodobową opiekę pielęgnacyjną nad:
- osobami w podeszłym wieku,
- osobami niepełnosprawnymi,
- osobami z przewlekłymi chorobami, np.:po wylewach, zawałach, po udarze mózgu, z niedowładami,
  chorobą Alzheimera i Parkinsona, po zabiegach opercyjnych w tym po endoprotezach


Zajęcia terapeutyczne oraz pracę z logopedą,
Zajęcia rehabilitacyjne: kinezyterapia, fizykoterapia i masaż,
Wyżywienie w postaci 5 posiłków dziennie z uwzględnieniem indywidualnej diety,
Zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne,
Zajęcia kulturalno-oświatowe między innymi: koncerty muzyczne, spotkania z poezją oraz uroczystości okolicznościowe (urodziny, imieniny, jubileusze, święta),
Udział w praktykach duszpasterskich.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM  EDEN.

Search